การวิเคราะห์หลักสูตร

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด (ข้อที่) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวนคาบ
เดิม ปรับปรุงเป็น เดิม ปรับปรุงเป็น
1 ว 1.1

ว 1.2

1,2,3

1

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

สิ่งมีชีวิต เหมือนเดิม

 

40
2 ว 3.1 1,2 เหมือนเดิม วัสดุแปลงร่าง เหมือนเดิม 15
3 ว 4.1 1 เหมือนเดิม ดึงและผลัก เหมือนเดิม 5
4 ว 6.1 1 เหมือนเดิม รู้จักดิน เหมือนเดิม 10
5 ว 7.1

ว 8.1

1

1,2,3,4,5,6,7

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

ท้องฟ้าแสนสวย เหมือนเดิม 10

 

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด (ข้อที่) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวนคาบ
เดิม ปรับปรุงเป็น เดิม ปรับปรุงเป็น
1 ว 1.1

ว 1.2

1,2,3,4,5

1

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตกับ

การดำรงชีวิต

 

40
2 ว 3.1 1,2 เหมือนเดิม สนุกกับของเล่นของใช้ เหมือนเดิม 10
3 ว 4.1 1,2,3 เหมือนเดิม สนุกกับแรงแม่เหล็กและไฟฟ้า เหมือนเดิม 10
4 ว 5.1 1,2 เหมือนเดิม สนุกกับพลังงานไฟฟ้า เหมือนเดิม 10
5 ว 6.1 1 เหมือนเดิม หนูน้อยนักสำรวจ เหมือนเดิม 5
6 ว 7.1

ว 8.1

1

1,2,3,4,5,6,7,8

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

ดวงอาทิตย์ เหมือนเดิม 5

 

 

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด (ข้อที่) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวนคาบ
เดิม ปรับปรุงเป็น เดิม ปรับปรุงเป็น
1 ว 1.2 1,2,3,4

 

เหมือนเดิม

 

ชีวิตสัมพันธ์ เหมือนเดิม

 

15
2 ว 2.1

ว 2.2

1

1,2,3

เหมือนเดิม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 20
3 ว 3.1

ว 3.2

1,2

1,2

เหมือนเดิม วัสดุรอบตัว เหมือนเดิม 15
4 ว 4.1 1,2 เหมือนเดิม สนุกกับแรง เหมือนเดิม 10
5 ว 5.1 1,2 เหมือนเดิม พลังงานไฟฟ้า เหมือนเดิม 5
6 ว 6.1 1,2,3 เหมือนเดิม น้ำอากาศ เหมือนเดิม 10
7 ว 7.1

ว 8.1

1

1,2,3,4,5,6,7,8

เหมือนเดิมเหมือนเดิม ท้องฟ้าและดวงดาว เหมือนเดิม 5

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด (ข้อที่) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวนคาบ
เดิม ปรับปรุงเป็น เดิม ปรับปรุงเป็น
1 ว 1.1 1,2,3,4

 

เหมือนเดิม

 

การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เหมือนเดิม

 

30
2 ว 5.1

 

1,2,3,4,5,6

 

เหมือนเดิม พลังงานแสง เหมือนเดิม

 

30
3 ว 6.1

 

1,2

 

เหมือนเดิม ดินและสมบัติของดิน เหมือนเดิม 10
4 ว 7.1

ว 8.1

1

1,2,3,4,5,6,7,8

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

ระบบสุริยะ เหมือนเดิม 10

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด (ข้อที่) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวนคาบ
เดิม ปรับปรุงเป็น เดิม ปรับปรุงเป็น
1 ว 1.1

ว 1.2

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เหมือนเดิม

 

20
2 ว 3.1 1 1,2 สารและสมบัติของสาร เหมือนเดิม 10
3 ว 4.1

ว 4.2

1,2,3,4

1

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

แรงและการเคลื่อนที่ เหมือนเดิม 15
4 ว 5.1 1,2,3,4 เหมือนเดิม พลังงาน เรียนรู้เรื่องเสียง 10
5 ว 6.1 1,2,3

 

1,2,3,4

 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก น้ำ ฟ้า และ

อากาศ

15
6 ว 7.1

ว 8.1

1

1,2,3,4,5,6,7,8

เหมือนเดิมเหมือนเดิม ดาราศาสตร์และอวกาศ เหมือนเดิม 10

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด (ข้อที่) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวนคาบ
เดิม ปรับปรุงเป็น เดิม ปรับปรุงเป็น
1 ว 1.1 1,2,3 เหมือนเดิม ร่างกายมนุษย์ ตัวเรา 15
2 ว 2.1

ว 2.2

1,2,3

1,2,3,4,5

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

รอบตัวเรา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 15
3 ว 3.1

ว 3.2

1,2,3,4,5

1,2,3

เหมือนเดิมเหมือนเดิม สารในชีวิตประจำวัน เหมือนเดิม 20
4 ว 5.1

 

1,2,3,4,5

 

เหมือนเดิม

 

พลังงานสำคัญไฉน สนุกกับวงจรไฟฟ้า 10
5 ว 6.1 1,2,3

 

เหมือนเดิม โลกกับผู้ใฝ่รู้ การเปลี่ยน แปลงของโลก 10
6 ว 7.1

ว 7.2

ว 8.1

1

1

1,2,3,4,5,6,7,8

เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ โลกและอวกาศ 10

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: